Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

PO VIII KLASIE

INFORMACJE O REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

koordynator ds. rekrutacji w Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy:

Anna Herbut-Giżyńska,

e-mail: agizynska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 52 349 7637