Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

PÓŁKOLONIE

Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ - proszę się koniecznie zapoznać).

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczenia BORPA (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Półkolonie przeznaczone są dla uczniów bydgoskich szkół do ukończenia 13 roku życia. Dziecko może wziąć udział w jednym lub dwóch turnusach. Na każdy turnus obowiązuje odrębna karta kwalifikacyjna i oświadczenie.

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.

 

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 4. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

 

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00 w siedzibie

szkoły.

 

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 

BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2019

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach wywieszone są w przedsionku („akwarium”) szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 4. Numer konta 09 1240 6452 1111 0010 7469 6876.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce [SP4] i termin półkolonii. /w miarę możliwości prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty do sekretariatu/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

Turnus 1           24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2           1 – 5 lipca 2019

 

Uczestnik półkolonii musi posiadać legitymację szkolną oraz Bydgoską Kartę Miejską (gdy nie będzie miał Karty musi mieć bilety na przejazd).

 

ROZPOCZĘCIE O GODZ. 8:00 w stołówce - II śniadanie

ZAKOŃCZENIE O GODZ. 15:00 po obiedzie.

 

PROSZĘ UBIERAĆ DZIECI STOSOWNIE DO POGODY I PRZEWIDZIANYCH ATRAKCJI!

DZIECKO POWINNO MIEĆ CZAPKĘ I MAŁY PLECACZEK.

 

ATRAKCJE:

TURNUS I      24 – 28 czerwca 2019

W PONIEDZIAŁEK O GODZ. 7:45 ZEBRANIE DLA RODZICÓW - OBOWIĄZKOWE!!!

Poniedz. 24,     Teatr Małych Form - warsztaty (na miejscu)

                          Pracownia ceramiki - warsztaty (na miejscu)

Wtorek 25,      Family Park - zabawy oraz zajęcia u prof. Ciekawskiego

                          UWAGA! Obowiązkowo skarpety antypoślizgowe -  jeśli dziecko nie posiada może zakupić na miejscu w Family Parku (4 zł)

Środa 26,         film „Agent Kot” w kinie Helios

Czwartek 27,   Laser Faight (ul. Dworcowa) paintball, piłkarzyki, strzelnica

Piątek 28,        warsztaty w Muzeum Okręgowym (Wyspa Młyńska)

                          „Gdzie rośnie pieprz” (przyprawy) oraz „Drogi serca i rozumu” (malowanie na naczyniach przy muzyce)

 

TURNUS II     1 – 5 lipca 2019

W PONIEDZIAŁEK O GODZ. 7:45 ZEBRANIE DLA RODZICÓW - OBOWIĄZKOWE!!!

Poniedz. 1,       Studio tańca i ruchu GEST (na miejscu)

                          Warsztaty robienia świec (na miejscu)

Wtorek 2,        Family Park - zabawy

                          UWAGA! Obowiązkowo skarpety antypoślizgowe -  jeśli dziecko nie posiada może zakupić na miejscu w Family Parku (4 zł)

Środa 3,           Olimpic Bowling Center (ul. Toruńska) - kręgle

Czwartek 4,     sala zabaw Pikobelo (ul. Skarżyńskiego)

Piątek 5,          Muzeum Mydła i Brudu (ul. Długa), warsztaty robienia lizaków, spacer z przewodnikiem po Starówce