Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

PÓŁKOLONIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

-  ZAPISY OD 16 MAJA

 

Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ - proszę się koniecznie zapoznać).

 

W SP 4 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1         24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2         1 – 5 lipca 2019

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczenia BORPA (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Półkolonie przeznaczone są dla uczniów bydgoskich szkół do ukończenia 13 roku życia. Dziecko może wziąć udział w jednym lub dwóch turnusach. Na każdy turnus obowiązuje odrębna karta kwalifikacyjna i oświadczenie.

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.

 

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 4. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

 

Ponadto, uczestnik półkolonii musi posiadać Bydgoską Kartę Miejską.

 

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00 w siedzibie

szkoły.

 

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 

BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2019