Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

PÓŁKOLONIE

Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ - proszę się koniecznie zapoznać).

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczenia BORPA (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Półkolonie przeznaczone są dla uczniów bydgoskich szkół do ukończenia 13 roku życia. Dziecko może wziąć udział w jednym lub dwóch turnusach. Na każdy turnus obowiązuje odrębna karta kwalifikacyjna i oświadczenie.

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.

 

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 4. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

 

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00 w siedzibie

szkoły.

 

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach wywieszone są w przedsionku („akwarium”) szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 4. Numer konta 09 1240 6452 1111 0010 7469 6876.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce [SP4] i termin półkolonii. /w miarę możliwości prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty do sekretariatu/